In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Geertruidenberg voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (vastgesteld op 3 juni 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Agrarisch gebied open landschap

Het buitengebied van onze gemeente is klein. In het buitengebied zien we twee verschillende gebieden, het open landschap en het gebied met waarden. Het gebied met open landschap is sterk agrarisch, wat er mede voor zorgt dat het landschap open is. Agrarische bedrijven zijn hier de belangrijkste gebruiker van het gebied. In dit deel van het buitengebied willen we het agrarische karakter behouden en de openheid van het landschap behouden. 

Recreatie in agrarisch gebied met open landschap

Dit gebied is een aantrekkelijke plek voor dagrecreatie in de vorm van wandelen, fietsen of varen. Het water verbindt verschillende plekken in de gemeente en is een van de belangrijkste dragers voor toerisme en recreatie. Deze potentie kan nog beter worden benut. De vraag naar duurzame vormen van recreatie en toerisme en ‘groene vakanties’ neemt toe. Voor (agrarische) bedrijven in het buitengebied bestaan mogelijkheden om nevenfuncties te beginnen die op toeristen en recreanten gericht zijn, bijvoorbeeld een bed & breakfast of een boerenwinkel.

Fijn wonen in agrarisch gebied met open landschap

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) in dit gebied kunnen het beste invulling krijgen met agrarisch verbonden bedrijven en agrarisch hulpbedrijven, zodat er geen hinder wordt ervaren van de reeds aanwezige agrarische bedrijven. Functies als wonen en (verblijfs)recreatie zien we hier in principe als ongewenst.  

Groen in agrarisch gebied met open landschap

In het agrarisch gebied met open landschap willen we het groen en het landschap zoveel mogelijk behouden en versterken. Aangezien de agrarische bedrijven hoofdgebruiker blijven, zien we hier een beperkte druk op het aandeel groen. Er zijn wel kansen om de biodiversiteit in het gebied te verbeteren.

Ambities
Thema's
Waarden
Hover me