In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Geertruidenberg voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (vastgesteld op 3 juni 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Geertruidenberg

Het is erg prettig wonen, werken en recreƫren in Geertruidenberg, vestingstad aan de Biesbosch. Inwoners en bezoekers maken gebruik van het historische centrum van Geertruidenberg, bijvoorbeeld door restaurants en drinkgelegenheden te bezoeken. De meeste winkelvoorzieningen liggen aan de overkant van de Donge, in Raamsdonksveer. Onze inwoners zijn trots op ons erfgoed en verwelkomen bezoekers en toeristen. Ook voor bewoners en werknemers is het goed toeven in Geertruidenberg, met een prettig woon-, werk- en verblijfsklimaat.

Geertruidenberg en bereikbaarheid

Onze gemeente is verantwoordelijk voor verkeersveilige en toegankelijke wijken en dorpskernen. Dit is voor alle soorten vervoer, voetgangers, fietser, automobilisten. We willen de bereikbaarheid van Geertruidenberg met het openbaar vervoer verbeteren door middel van goed overleg met de provincie Noord-Brabant en vervoersmaatschappijen. Het centrum van Geertruidenberg willen we beter bereikbaar maken via OV, fiets en te voet.

Geertruidenberg en milieu

Op dit moment ervaren onze bewoners relatief veel overlast van geluid en luchtverontreiniging van de A27, A59 (mede als gevolg van optrekken en afremmen bij knooppunt Hooipolder). Ook activiteiten op de bedrijventerreinen en de aanwezigheid van de Amercentrale in onze gemeente kunnen leiden tot overlast in de vorm van bijvoorbeeld geluid-, licht- of geurhinder. In de woonwijken van Geertruidenberg streven we naar zo min mogelijk overlast van geluid en vervuilde lucht.

Geertruidenberg en energie

De energietransitie is een uitdaging die iedereen in onze gemeente raakt. Het is ingewikkeld omdat we de opwek van energie, de infrastructuur en ons gedrag moeten veranderen. We pakken als gemeente een stimulerende en faciliterende rol bij initiatieven vanuit inwoners om hun eigen woning te verduurzamen. Hiervoor bestaat een stimuleringsregeling. Voor duurzame energie opwekking bij cultuurhistorische gebouwen zoals in het centrum van Geertruidenberg stellen we specifieke regels op in het omgevingsplan.

Geertruidenberg en gezondheid

We vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte is om te spelen, bewegen en ontmoeten. In Geertruidenberg is de omgeving al fijn om te bewegen en te ontmoeten. We moedigen dit verder aan bijvoorbeeld door speelplekken te maken in het groen en door mensen van jong en oud actief te stimuleren om te bewegen. Op het gebied van spelen worden de speelmogelijkheden uitgebreid met een klimtoestel in elke kern (2020).

Geertruidenberg en wonen

De kernen en het buitengebied in onze gemeente bieden allemaal een verschillende omgeving om te wonen. De gebieden hebben een eigen identiteit. Zo is Geertruidenberg een historische vestingstad met de Markt als kroonjuweel. De historische vestingstad is een beschermd stadsgezicht waar naast wonen ook andere voorzieningen gemengd voorkomen. In Geertruidenberg is er voornamelijk vraag naar middeldure koopwoningen. We gaan ons inzetten om te komen tot een Programma Wonen, waarbij we in beeld brengen hoe lokale vraag en aanbod beter op elkaar kunnen aansluiten. Bij nieuwbouw van woningen gaat onze voorkeur uit naar inbreiding, dit betekent dat we eerst binnen de kernen bouwen en niet uitbreiden naar het buitengebied.

Geertruidenberg en groen

Natuur en een groene omgeving zijn belangrijke factoren in onze waardering van onze leefomgeving. Ze kunnen daarnaast een bijdragen aan het behalen van doelen op het gebied van klimaatadaptatie. Groenstructuren in de kern (denk bijvoorbeeld aan de vestingwerken van Geertruidenberg) kunnen ook het leefgebied zijn van planten en dieren. In Geertruidenberg willen we meer en beter groen.

Geertruidenberg en toerisme

Geertruidenberg, vestingstad aan de Biesbosch is een aantrekkelijke plek voor dagjesmensen. Het historische centrum met cultuurhistorische gebouwen en objecten zijn een belangrijke trekker voor toeristen en recreanten. Recreatie en toerisme in onze gemeente kunnen we versterken door de historische kern van Geertruidenberg beter te verbinden met het water. We versterken de levendigheid in de centra van Geertruidenberg en Raamsdonksveer door meer ruimte te geven aan horeca en evenementen, lees verder bij de ambitie Levendige gemeente.

Geertruidenberg en cultureel erfgoed

Een deel van de historische kern van Geertruidenberg is beschermd stadsgezicht. De aanwezige historische kenmerken in onze gemeente bieden kansen bij de ontwikkeling van de gemeente en het versterken van de lokale identiteit. Erfgoed is daarbij het vertrekpunt en inspiratiebron voor plannen.

Geertruidenberg en water

De aanwezigheid van water in onze gemeente is een waarde waar wij nog meer op in willen zetten. De Zuiderwaterlinie en daarmee het verdedigen met behulp van water is nu nog steeds terug te zien in het landschap en maakt gemeente Geertruidenberg uniek. Door het verbeteren van de recreatiemogelijkheden of het versterken van de natuur rondom de Donge kunnen we het woongenot versterken. Door recreatie en natuur in balans te houden, beschermen we de aanwezige natuur en biodiversiteit. Door het aantal passantenplaatsen uit te breiden of kanoroutes te ontwikkelen ontstaan er meer mogelijkheden voor mensen om gebruik te maken van het water.

Thema's
Waarden
Ambities
Hover me