In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Geertruidenberg voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (vastgesteld op 3 juni 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Gasthuiswaard

In Geertruidenberg zijn we ondernemend en dat doen we goed. Al die bedrijven en ondernemingen moeten een plek vinden in de gemeente. We hebben in de gemeente verschillende bedrijventerreinen, waaronder Gasthuiswaard. Elk bedrijventerrein heeft een eigen identiteit.

Gasthuiswaard en milieu

Op Gasthuiswaard bevinden zich diverse grootschalige industriële activiteiten, waaronder een betonfabriek en tankopslag. Voor het milieu is het belangrijk om bedrijven de ruimte te bieden die ze nodig hebben zonder uit het oog te verliezen dat we moeten zorgen voor een veilige en duurzame leefomgeving voor omwonenden. Waar nodig nemen we maatregelen of stellen we regels om ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarde voldaan wordt. Op Gasthuiswaard is er geen verdere ontwikkelruimte.

Gasthuiswaard en bereikbaarheid

Gemeente Geertruidenberg investeert in een goede bereikbaarheid van haar bedrijventerreinen met OV, fiets en te voet. Daarbij blijft ook goede bereikbaarheid voor auto en vrachtverkeer geborgd.

Ondernemen op Gasthuiswaard

Op Gasthuiswaard is er geen verdere ontwikkelruimte. Bedrijven krijgen ontwikkelingsruimte op de andere bedrijventerreinen zoals Dombosch. Als het nog past binnen de contouren van Gasthuiswaard, dan staat gemeente Geertruidenberg ervoor open. Voorbeeld hiervan is de kleinschalige uitbreiding van bedrijven in het gebied direct langs de Heulweg. Daarbij behouden we de identiteiten van de bedrijventerreinen.

Gasthuiswaard en duurzaamheid

We geven bedrijven op Gasthuiswaard de ruimte om verduurzamingsmaatregelen te nemen voor hun eigen bedrijf en op eigen terrein. Zeker initiatieven rondom zonnepalen op daken moedigen wij aan. Andere maatregelen zijn alleen mogelijk indien deze minimaal effect op de omgeving, milieu en het landschap hebben. De Heulweg (zie marker) is benoemd zoekgebied voor duurzame energieopwekking.

Gasthuiswaard en erfgoed

De Dongecentrale staat nog altijd op dit terrein, maar is niet meer in gebruik voor de opwek van elektriciteit. De centrale en enkele omliggende gebouwen zijn beschermd als rijksmonumenten en hebben nieuwe invulling gekregen. Aanwezige historische kenmerken in onze gemeente zoals de Dongecentrale bieden kansen bij de ontwikkeling van de gemeente en het versterken van de lokale identiteit. Erfgoed is daarbij het vertrekpunt en inspiratiebron voor plannen.

Thema's
Ambities
Waarden
Hover me