In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Geertruidenberg voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (vastgesteld op 3 juni 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Raamsdonksveer

Raamsdonksveer herbergt naast het kernwinkelgebied het grootste woon- en werkgebied van gemeente Geertruidenberg. Voor onze inwoners en werknemers is het goed wonen, werken en verblijven in Raamsdonksveer.

Raamsdonksveer en voorzieningen

In de gemeente Geertruidenberg zijn de meeste voorzieningen in het centrum van Raamsdonksveer te vinden. Hier zijn dan ook de meeste zorgvoorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en winkels te vinden. In het woongebied van Raamsdonksveer vinden we het winkelcentrum Hooipolder (zie marker), dat voorziet in de winkelbehoefte uit de wijk. 

Raamsdonksveer en wonen

Raamsdonksveer is de grootste woonkern van onze gemeente. We gaan ons inzetten om te komen tot een Programma Wonen, waarbij we in beeld brengen hoe lokale vraag en aanbod beter op elkaar kunnen aansluiten. Bij nieuwbouw van woningen gaat onze voorkeur uit naar inbreiding, dit betekent dat we eerst binnen de kernen bouwen en niet uitbreiden naar het buitengebied. Met een aantal markers hebben we de woningbouwlocaties aangegeven in Raamsdonksveer. In de Grote Kerkstraat vindt een transformatie plaats naar de functie wonen. Hier valt ook de locatie onder van de basisschool Wilsdonck. 

Raamsdonksveer en energie

De energietransitie is een uitdaging die iedereen in onze gemeente raakt. Het is ingewikkeld omdat we de opwek van energie, de infrastructuur en ons gedrag moeten veranderen. We pakken als gemeente een stimulerende en faciliterende rol bij initiatieven vanuit inwoners om hun eigen woning te verduurzamen. Hiervoor bestaat een stimuleringsregeling.

Raamsdonksveer en gezondheid

We vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte is om te spelen, bewegen en ontmoeten. In Raamsdonksveer is de omgeving al fijn om te bewegen en te ontmoeten. We moedigen dit verder aan bijvoorbeeld door speelplekken te maken in het groen en door mensen van jong en oud actief te stimuleren om te bewegen. Op het gebied van spelen worden de speelmogelijkheden uitgebreid met een klimtoestel in elke kern (2020).

Raamsdonksveer en toerisme

We versterken de levendigheid in de centra van Geertruidenberg en Raamsdonksveer door meer ruimte te geven aan horeca en evenementen, lees verder bij de ambitie Levendige gemeente. In het woongebied van Raamsdonksveer willen we vooral dat onze inwoners prettig kunnen wonen. 

Raamsdonksveer en milieu

In de woonwijken van Raamsdonksveer streven we naar zo min mogelijk overlast van geluid en vervuilde lucht. Op dit moment ervaren onze bewoners relatief veel overlast van geluid en luchtverontreiniging van de A27, A59 (mede als gevolg van optrekken en afremmen bij knooppunt Hooipolder). Ook activiteiten op de bedrijventerreinen en de aanwezigheid van de Amercentrale in onze gemeente kunnen leiden tot overlast in de vorm van bijvoorbeeld geluid-, licht- of geurhinder.

Raamsdonksveer en groen

Natuur en een groene omgeving zijn belangrijke factoren in onze waardering van onze leefomgeving. Ze kunnen daarnaast een bijdragen aan het behalen van doelen op het gebied van klimaatadaptatie. Groenstructuren in de kernen kunnen ook het leefgebied zijn van planten en dieren. In Raamsdonksveer willen we meer en beter groen.

Raamsdonksveer en bereikbaarheid

Het lokale wegennet houden we op orde. Onze gemeente is verantwoordelijk voor verkeersveilige en toegankelijke wijken en dorpskernen. Dit is voor alle soorten vervoer, voetgangers, fietser, automobilisten. In Raamsdonksveer willen we langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) steeds beter faciliteren. 

Thema's
Waarden
Ambities
Hover me