In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Geertruidenberg voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (vastgesteld op 3 juni 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Agrarisch gebied met waarden

Het buitengebied van onze gemeente is klein. In het buitengebied zien we twee verschillende gebieden, het open landschap en het gebied met waarden. Het agrarische gebied met waarden ligt rondom Raamsdonk en heeft cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurwaarden. In dit gebied zien wij mogelijkheden voor nieuwe activiteiten, zoals toerisme, bedrijvigheid en wonen. De aanwezige waarden dienen daarbij wel behouden te blijven of het liefst versterkt te worden.

Recreatie in agrarisch gebied met waarden

Raamsdonk heeft zijn herkenbare lintbebouwing, waarbij vanuit de geschiedenis een rij boerderijen is ontstaan langs een lint (Schansstraat) zonder al te veel zijstraten. Dit mooie dorp in het landelijk gebied heeft daardoor zowel cultuurhistorische als recreatieve waarde. Het gebied is een aantrekkelijke plek voor dagrecreatie in de vorm van wandelen, fietsen of varen. Het water verbindt verschillende plekken in de gemeente en is een van de belangrijkste dragers voor toerisme en recreatie. Deze potentie kan nog beter worden benut.

Fijn wonen in agrarisch gebied met waarden

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) in dit gebied kan nieuwe invulling krijgen door er woningen te realiseren. We maken het fiets- en wandelnetwerk sluitend, zodat inwoners makkelijk een ommetje kunnen maken. We verbinden het agrarisch gebied beter met de kernen.

Groen in agrarisch gebied met waarden

Door nieuwe ontwikkelingen zoals de energietransitie, ontwikkelingen in de landbouw en de behoefte aan meer woningen, heeft onze groene ruimte het moeilijk. Duidelijk is dat we oplossingen moeten zoeken in een meer integrale aanpak. Dit betekent dat we per gebied de verschillende uitdagingen en kansen bekijken en keuzes maken. Dit wordt ook “landschapsinclusief omgevingsbeleid” genoemd. In het agrarisch gebied met waarden willen we het groen en het landschap zoveel mogelijk behouden en versterken.

Thema's
Waarden
Ambities
Hover me