In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Geertruidenberg voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (vastgesteld op 3 juni 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Toekomstbestendige en groene gemeente

Geertruidenberg maakt zich klaar voor de toekomst. We bereiden ons voor op de grote uitdagingen van onze tijd, waaronder de energietransitie en klimaatverandering. Geertruidenberg kiest niet voor snelle, maar voor slimme oplossingen. Zo gaan we de komende jaren steeds meer gebruik maken van duurzame energiebronnen en passen we onze omgeving aan aan steeds extremer weer. De inrichting van de leefomgeving draagt bij aan onze ambities op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Dit betekent dat er voldoende groen is in de woongebieden, maar ook in en nabij bedrijventerreinen. De nieuwbouw in onze gemeente houdt rekening met water- en klimaatverandering door aan te sluiten bij de opbouw van het landschap. Bij toekomstige ontwikkelingen wordt daarom nadrukkelijk en goed onderbouwd aangegeven wat het effect van de ontwikkeling is op het openbaar groen en parkvoorzieningen. Zo zorgen we ervoor dat het belang van behoud en beheer van openbaar groen en parken voor het welzijn van onze inwoners niet wordt onderschat. We beschermen de cultuurhistorisch waardevolle (groen- en water-) structuren en objecten.

Hover me