In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Geertruidenberg voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (vastgesteld op 3 juni 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Natuurgebieden

Natuurgebieden zijn afgebakende gebieden waar we natuur willen behouden en versterken. We hebben ook andere soorten groen, daarover lees je meer bij de groene omgeving.

Natuurgebieden en klimaat

Mensen hebben invloed op het klimaat. Door alles wat we uitstoten (door machines, auto’s en allerlei activiteiten) komen er gassen in de lucht die allerlei gevolgen hebben. Bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 is zo groot, dat het klimaat verandert en de aarde opwarmt. Deze klimaatverandering heeft grote gevolgen: de zeespiegel stijgt en we hebben steeds vaker te maken met extreem weer. De kans bestaat dat veel plant- en diersoorten uitsterven. Daarom moeten we onze natuurgebieden behouden, beschermen en versterken. Als een van de ontwikkelrichtingen zien we de ontwikkeling van de Slikpolder als natuurgebied.

Natuurgebieden en milieu

Vanwege de uitstoot van stikstof, zijn veel ontwikkelingen in Nederland stil komen te liggen. Het gaat om het effect van stikstof op Natura 2000-gebieden (natuurgebieden die op basis van richtlijnen van de Europese Unie beschermd worden). Langs de noordelijke grens van onze gemeente ligt een gedeelte van het Natura 2000-gebied de 'Biesbosch' in Geertruidenberg. Nabij onze gemeente ligt in het oosten Natura 2000-gebied de ‘Langstraat’. We moeten rekening houden met het effect van ontwikkeling op deze specifieke natuurgebieden. Door de natuurgebieden in onze gemeente te behouden en beschermen kunnen deze een buffer vormen. Daarmee beschermen we indirect de meer kwetsbare Natura 2000-gebieden.

Thema's
Ambities

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Natuurgebieden

Natuurgebieden zijn afgebakende gebieden waar we natuur willen behouden en versterken. We hebben ook andere soorten groen, daarover lees je meer bij de groene omgeving.

Natuurgebieden en klimaat

Mensen hebben invloed op het klimaat. Door alles wat we uitstoten (door machines, auto’s en allerlei activiteiten) komen er gassen in de lucht die allerlei gevolgen hebben. Bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 is zo groot, dat het klimaat verandert en de aarde opwarmt. Deze klimaatverandering heeft grote gevolgen: de zeespiegel stijgt en we hebben steeds vaker te maken met extreem weer. De kans bestaat dat veel plant- en diersoorten uitsterven. Daarom moeten we onze natuurgebieden behouden, beschermen en versterken. Als een van de ontwikkelrichtingen zien we de ontwikkeling van de Slikpolder als natuurgebied.

Natuurgebieden en milieu

Vanwege de uitstoot van stikstof, zijn veel ontwikkelingen in Nederland stil komen te liggen. Het gaat om het effect van stikstof op Natura 2000-gebieden (natuurgebieden die op basis van richtlijnen van de Europese Unie beschermd worden). Langs de noordelijke grens van onze gemeente ligt een gedeelte van het Natura 2000-gebied de 'Biesbosch' in Geertruidenberg. Nabij onze gemeente ligt in het oosten Natura 2000-gebied de ‘Langstraat’. We moeten rekening houden met het effect van ontwikkeling op deze specifieke natuurgebieden. Door de natuurgebieden in onze gemeente te behouden en beschermen kunnen deze een buffer vormen. Daarmee beschermen we indirect de meer kwetsbare Natura 2000-gebieden.

Hover me